Jasper Kooper is inspired by movements in nature and mechanical objects.

The visual and tangible poetry, like a ballet with no choreography, growing through evolution.

Mechanisms and natural movements melt together and become kinetic objects that relate to natural forms.

Jasper shows a world seen with open mind. Humans have prejudices, that’s a biological mechanism.

The art of being openminded is to wonder and be curious about everything you encounter.

The spectator becomes observer, wondering, in this case through his work, in their perception of the world, both introspective as surrounding them.

Jasper Kooper is geïnspireerd door bewegingen uit de natuur en mechanische objecten.

De visuele en tastbare poëzie, als een ballet zonder choreografie, groeiend door evolutie.

De mechanismen en natuurlijke bewegingen versmelten tot kinetische objecten die een natuurlijke beleving behouden.

Jasper laat een wereld zien via zijn open blik.

De mens heeft vooroordelen, dat is een biologisch mechanisme. De kunst van oordeelvrij kijken is je te verwonderen en nieuwsgierig te zijn naar alles wat je tegenkomt.

De betrokken toeschouwer wordt objectieve waarnemer, vol verwondering, in dit geval via zijn werk, in de perceptie van de wereld, zowel introspectief als naar de wereld om je heen.